Podpis elektroniczny

Salon Komputerowy Net w Międzyrzeczu <sprawdź> otrzymał

tytuł autoryzowanego partnera Certum    

Zakres usług świadczonych na miejscu oraz z dojazdem do klienta:

Certyfikaty kwalifikowane – sprzedaż
Certyfikaty kwalifikowane – szkolenia
Certyfikaty kwalifikowane – konsultacje
Certyfikaty kwalifikowane – ekspresowe wydanie
Certyfikaty kwalifikowane – dojazd do klienta
Certyfikaty kwalifikowane CERTUM – odnowienie
Certyfikaty kwalifikowane – weryfikacja tożsamości
Certyfikaty kwalifikowane innego wystawcy – odnowienie

Jako jedyni w Polsce Firma Certum oferujemy certyfikat kwalifikowany, który jest rozpoznawany jako zaufany w dokumentach PDF otwieranych w oprogramowaniu Adobe. Dzięki komunikatowi w górnej belce ekranu odbiorcy Twoich dokumentów na całym świecie będą mieli jasny komunikat, że mają do czynienia z wiarygodnym dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Przykłady wykorzystania podpisu elektronicznego:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – e-korespondencja z ZUS jest możliwa wyłącznie z użyciem podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do przekazania dokumentów w formie elektronicznej w ramach aplikacji Płatnik.
  2. Urząd Celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego za pomocą aplikacji e-Zefir, np. deklaracji dla podatku akcyzowego wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
  3. Urząd Skarbowy – podpis elektroniczny można wykorzystać do przesyłania deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje.
  4. Krajowy Rejestr Sądowy – przesyłanie wniosków rejestrowych i aktualizacja informacji możliwa jest drogą elektroniczną wyłącznie przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest wymagany do rejestracji w platformie e-KRS.
  5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – elektroniczna komunikacja z GIODO poprzez podpisywanie formularzy zgłoszenia zbioru danych osobowych generowanych w ramach platformy e-GIODO.
  6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w ramach ubiegania się o dotacje unijne PARP umożliwia złożenie odpowiednich wniosków drogą elektroniczna jedynie w przypadku opatrzenia ich podpisem elektronicznym.
  7. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – przesyłanie raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro za pomocą specjalnej platformy internetowej wymaga użycia podpisu elektronicznego.
  8. e-PUAP – szybsze uzyskanie dostępu do systemu e-PUAP dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego do potwierdzenia danych użytkownika.
  9. Sady Administracyjne – zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przedsiębiorcy mogą elektronicznie przesyłać pisma do poszczególnych sądów opatrując je wcześniej podpisem elektronicznym.