Kasy fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Projekt rozporządzenia technicznego wprowadza wymóg udostępniania klientom paragonów fiskalnych w formie elektronicznej (tzw. e-paragon) za pomocą technologii zbliżeniowej jak również za pomocą internetu. Aktualnie trwają prace mające na celu wypracowanie wspólnego dla wszystkich producentów: standardu identyfikacji klientów oraz transmisji e-paragonów. Zakłada się, że e-paragony będą wysyłane do klientów pocztą elektroniczną.

Wiadomość zawierająca e-paragon powinna mieć następujące cechy:

  • Wspólny format – nagłówek wiadomości.
  • Tekstową lub graficzną formę przesyłanego paragonu.
  • Załącznik, czyli e-paragon zawierający ustandaryzowane dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla paragonów fiskalnych.

W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podpisała z Ministerstwem Rozwoju list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy umożliwiającej wysyłanie paragonów z kas fiskalnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo [tutaj]

WAŻNE!

Żaden identyfikator klienta nie będzie wysyłany do fiskusa. Trafią tam zaszyfrowane dane z paragonów!

Protokół komunikacyjny z terminalami płatniczymi

Ustandaryzowany protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym umożliwi zautomatyzowanie wielu czynności związanych z płatnościami elektronicznymi. Przede wszystkim uniknie się częstych błędów powstających podczas przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal. Poza tym, takie podejście do komunikacji w relacji kasa – terminal powoduje, że urządzenia służące do obsługi płatności elektronicznych będzie można podłączać do kas na zasadzie „plug and play”. Użytkownik kasy nie będzie musiał się zastanawiać czy kasa fiskalna, którą posiada jest zgodna z tym czy innym terminalem płatniczym.